ENGLISH

关于我们

当前位置: 首页>>关于我们>>联系我们

联系我们

-----------------------------------------------------------

王文利

国际交流合作处处长

国际教育学院院长(兼)

86-416-4198745

darrenwang@lnut.edu.cn

-----------------------------------------------------------

闫鹏

国际教育学院副院长

86-416-4199126

robinyan@lnut.edu.cn

-----------------------------------------------------------

范旭 

国际交流合作处副处长

国际教育学院副院长(兼)

86-416-4198308

martinfan@lnut.edu.cn

-----------------------------------------------------------

那军

国际交流合作处办公室主任

国际教育学院办公室主任(兼)

86-416-4199902

spnajun@lnut.edu.cn

-----------------------------------------------------------

李艳娟

国际教育学院招生办公室主任

86-416-4199704

leanneli@lnut.edu.cn

-----------------------------------------------------------

李雨陶

国际交流合作处干事

 86-416-4199704

rachellee@lnut.edu.cn

-----------------------------------------------------------

李雨桐

国际教育学院辅导员

86-416-4199311

annali@lnut.edu.cn

-----------------------------------------------------------

郝莹

国际教育学院辅导员

86-416-4199311

gjjyHao@lnut.edu.cn

-----------------------------------------------------------

霍光年

国际教育学院辅导员

86-416-4198210

roberthuo@lnut.edu.cn

-----------------------------------------------------------

王欢

国际教育学院教学干事

86-416-4199126

helenwang@lnut.edu.cn

-----------------------------------------------------------